Firdeg Nedir?

Türkiye’nin En Kapsamlı Web Tabanlı Şirket Değerleme Platformu Firdeg, internet üzerinden çalışmakta olan web tabanlı bir şirket değerleme yazılımıdır. MGA SOFT firması tarafından geliştirilmiş olup, Türkiye’de programın ana dağıtıcısı Finnet Elektronik Yayıncılık Ltd. Şti.’ dir.

Gerek halka açık gerekse halka açık olmayan tüm şirketlerin değerlemesini, genel kabul görmüş değerleme yöntemleriyle yapabilirsiniz. Modülde yer alan yöntemler aşağıdaki gibidir:

 • İndirgenmiş Nakit Akımları
 • Göreceli Değerleme(Piyasa Çarpanları)
 • o Firma Değeri/FAVÖK Oranı (FD/FAVÖK)
 • o Firma Değeri/Satış Oranı (FD/S)
 • o Fiyat Kazaç Oranı (F/K)
 • o Fiyat Defter Değeri Oranı (PD/DD)
 • o Fiyat Satış Oranı (F/S)
 • Ek Getiri Değerleme Yöntemi
 • Gordon Büyüme Yöntemi
 • Kâr payı İndirgeme Yöntemi
 • Net Aktif Değeri

Tarihsel mali tablo verileri girişi ve yönlendirmeler ile belirleyeceğiniz varsayımlarla kolayca istediğiniz şirketin değerlemesini yapabilirsiniz.

İstediğiniz şirketin finansal performansını genel kabul görmüş finansal analiz teknikleri ile değerlendirebilirsiniz. Bu çerçevede modülde aşağıdaki finansal analiz araçlarını kullanabilirsiniz;

 • Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
 • Dikey Yüzdeler Analizi
 • Trend Analizi
 • Oran Analizi
 • o Likidite Oranları
 • o Finansal Yapı Oranları
 • o Aktivite Oranlarıı
 • o Kârlılık Oranları
 • o Büyüme Oranları
 • Nakit Akım Tablosu Analizi

Analizde halka açık firmaların verilerinden oluşan sektör ortalamalarına göre yaptığınız çalışmayı zenginleştirme olanağına sahipsiniz.

Finansal analizin ötesinde bu modülde, uluslararası gelişen piyasalar üzerindeki akademik çalışmalara dayalı bir tahmini derecelendirme sistemi oluşturulmuştur.

Mali tablo verilerine dayalı olarak sistemin ürettiği tahmini derecelendirme notu sayesinde firmanın iflas riski ve kredi değerliliği konusundaki dönemsel gelişmeleri izleyebilir ve bu sayede firmadaki gelişmeleri daha sağlıklı değerlendirebilirsiniz.

“Finansal Tahmin Modülünde” kullanıcılar belirli varsayımlar çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadeli finansal tahminler yaparak, tahmini gelir tablosu, bilanço, nakit akım tablosu ve finansal oranları oluşturabilecektir.

Tahmini finansal veriler ve rasyoların yardımıyla gelecek yıllarda firmanın finansal riski, kârlılığı, kısaca firmanın finansal olarak nerelerde olabileceği görülebilecektir.

“Raporlama Modülünde” kullanıcılar yapmış oldukları çalışmaları raporlamak isterlerse, şirket değerleme, finansal durum analizi ve finansal tahmine ilişkin platformun hazır şablonlarından faydalanabilirler.

Sistemde şirket değerleme, finansal durum analizi ve finansal tahmin için gerekli olan veri seti (değerlemesi ya da değerlendirmesi yapılacak şirketten temin edilecek veriler) hali hazırda sunulmuştur. Kullanıcı bu veri setine ilişkin gerekli izlemeleri yapmak için “Doküman Yönetimi Modülünü” kullanabilir.

Firdeg Genel Özellikleri

Firdeg Finansal Araçlar ve Raporlama

Firma Değerleme : İster sanayi ister mali sektör olsun istediğiniz şirketi, indirgenmiş nakit akımları, göreceli değerleme (piyasa çarpanları), ek getiri değerleme, Gordon büyüme modeli, kâr payı indirgeme ve net aktif değeri yöntemlerine göre değerleyebilirsiniz.

Finansal Analiz : Halka açık ya da halka açık olmayan şirketlerden herhangi biri üzerinde finansal analiz tekniklerinden dikey analiz, yatay analiz, trend analizi, oran analizi ve nakit akım tablosu analizi yöntemlerini uygulayarak şirket performansını ölçebilir, riskinizi değerlendirebilirsiniz.

İflas Riski Ölçümü ve Derecelendirme Notu : Platform gerekli finansal verilerin girilmesi sonrasında şirketler için tahmini derecelendirme notu üretmektedir. Bu notlama sayesinde kullanıcılar firmaların iflas riskini kontrol edebilirler.

Finansal Tahmin : Belirleyeceğiniz varsayımlar çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadeli (10 yıla kadar) proforma gelir tablosu, bilanço, nakit akım tablosu ve finansal oranlar tahminleri yapabilirsiniz.

Raporlama : Platformun hazır raporlama şablonlarından faydalanarak, firma değerleme, finansal durum analizi ve finansal tahmin raporlarını yazabilirsiniz.

Doküman Yönetimi : Değerleme veya değerlendirme çalışmaları için gerekli verilerin listesini halihazırda sistemden alabilir, temin ettiğiniz ve kullandğınız verileri sistemde saklayabilir ya da izleyebilirsiniz.

Firdeg Platform Modülleri

Firdeg Platform Avantajları

 • Firdeg, kullanıcı dostu kolay menüleri ve yönlendirmelerle halka açık olan ya da olmayan istediğiniz şirket üzerinde çalışma imkânı sağlar.
 • Tek bir alandan veri girişi ile, firma değerleme, finansal tahmin, finansal performans değerleme ve iflas riski ölçümü analizlerini yapabilirsiniz.
 • Yapmış olduğunuz çalışmaları raporlama modülünün özel şablonları ile rapor haline getirebilir ve bu raporları özelleştirebilirsiniz.
 • Çalışmaları kaydedip saklayabilir ve daha sonra çalışmalarınıza tekrar geri dönüş yapabilirsiniz.
 • Halka açık firmların bütün mali tablolarına ulaşabilir ve üzerinde çalışabilirsiniz.
 • Analizlerinizde halka açık firmların ortalama verilerinden ya da sektör ortalamalarından faydalanabilirsiniz.
 • Çalışma sonuçlarınızı word ve excel gibi ortamlara aktarabilirsiniz.
 • İnternet bağlantısının olduğu her yerden platforma bağlanabilirsiniz.

Neden Firdeg

Detaylı, Yönlendirmelerle Kolay Firma Değerleme

Halka açık olsun ya da olmasın istediğiniz şirketi yönlendirmelerle kolayda değerleyebilirsiniz.

Değerlemede Genel Kabul Görmüş Tüm Yöntemler

Değerleme çalışmanızı platformda sunulan sizin seçeceğiniz istediğiniz yöntem ya da yöntemlerle yapabilirsiniz.

Finansal Performans İçin Geniş Kapsamlı Analiz Araçları

Platformda yer alan geniş yelpazede finansal analiz araçları ile detaylı finansal performans değerlendirme çalışması yapabilirsiniz…

İflas Riski Kontrolü

Sistemin ürettiği tahmini derecelendirme notu ile firmaların iflas riski gelişimini kontrol edin...

Orta-Uzun Vadeli Tahminler

Finansal tahmin modülünde firmaların orta-uzun vadeli finansal tablolarını tahmin edebilirsiniz…

Halka Açık Firma Veri Tabanı

Halka açık firmaların her türlü mali verisi ve finansal oranlarını istediğiniz analiz için kullanabilirsiniz…

Çeşitli Raporlama Seçenekleri

Platformda hazır şablonlar üzerinden firma değerleme ve finansal performans değerlendirme raporları yazabilme ihtiyacı…

Veri Transferi

Yapmış olduğunuz çalışmaların verilerini excel, word ve pdf gibi ortamlara transfer edebilirsiniz.

İletişim Formu

Aşağıdaki formu eksiksiz doldurursanız, müşteri temsilcimiz sizinle en kısa sürede temas kuracaktır.